Bilförsäkring

Hur ska du försäkra din bil och var hittar du den bästa och billigaste försäkringen? Här presenterar vi nyttiga tips och råd vad gäller att välja bilförsäkring.

Innehåll:

Trafikförsäkring, Halvförsäkring eller Helförsäkring?
Hitta bästa och billigaste bilförsäkringen
Försäkra nyinköpt bil
Försäkra importerad bil
Rabatt och kampanjer på bilförsäkringarTrafikförsäkring, Halvförsäkring eller Helförsäkring?

Det finns tre typer av bilförsäkringar – trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Kortfattat kan skillanderna beskrivas så här:

  • Trafikförsäkring – täcker personskador samt de skador du gör på annans bil
  • Halvförsäkring – inkluderar även t.ex. stöld, brand, glas, maskin (motor), rättsskydd (om du hamnar i rättstvist)
  • Helförsäkring – inkluderar även skador på din egen bil när du själv varit vållande

Trafikförsäkringen är obilgatorisk. Det innebär att dina medtrafikanter alltid är ersätts av din bilförsäkring om du skulle orsaka en trafikolycka. På motsvarande sätt betalas dina skador om någon annan är vållande.

Har du köpt ny eller begagnad bil? Generellt kan man säga att ju nyare (och därmed dyrare) bil du har desto mer troligt är det är det att du vill vara helförsäkrad eller åtminstone halvförsäkrad. För en äldre och billigare bil kan tillägget för hel- eller halvförsäkring ibland bedömas för högt i relation till bilens värde, då kanske du väljer att istället själv ta risken att betala eventuella reparationer.

Har din bil vagnskadegaranti behövs oftast bara halvförsäkring. Vagnskadegarantin brukar gälla 2-3 år med ett max antal körda mil för nya bilar.


Hitta bästa och billigaste bilförsäkringen

Försäkringspremier och villkor skiljer så mycket mellan olika försäkringsbolag att det nästan alltid lönar sig att leta runt lite för att hitta den bilförsäkring som är mest prisvärd för just dig. För en helförsäkring kan det skilja flera tusenlappar per år.

Viket försäkringsbolag som passar dig bäst kan variera från år till år så det lönar sig att se över sin försäkring med jämna mellanrum. Om betalar din bilförsäkring årsvis kan den årliga premiefakturan vara en bra påminnelse att på nytt kontrollera försäkringsvillkor och premie.


Billigast försäkringspremie

Ett försäkringsbolag kan vara billigast för en viss bilmodell men inte för en annan, därför är det inte säkert att den superbilliga försäkring som grannen hittat kommer att vara billigast för dig. Om du ännu inte bestämt dig för om du ska välja t.ex. hel- eller halvförsäkring, tänk på att det inte är säkert att det försäkringsbolag som erbjuder den billigaste helförsäkringen också erbjuder den billigaste halvförsäkringen.

Saker som kan påverka premien på din bilförsäkring, fråga respektive försäkringsbolag:

  • Förarens ålder
  • Skadefria år
  • Bostadsort eller stadsdel
  • Om garage finns
  • Premieperiod, om du betalar per månad, halvår eller helår
  • Rabatt om du har eller kan flytta flera försäkringar till samma försäkringsbolag
  • Vissa föreningar och organisationer, t.ex. fackföreningar, kan ha rabatt

Bäst försäkringsvillkor

Tänk på att inte bara stirra dig blind på försäkringspremien utan även kontrollera villkoren på din bilförsäkring, framför allt självrisken och ersättningsnivåerna för olika skademoment brukar skilja.

Andra saker som kan ingå eller finnas som tilläggsförsäkring är t.ex. drulleförsäkring, hyrbilsförsäkring, bärgningsbil och assistans.


Försäkra nyinköpt bil

Enligt Trafikskadelagen är du skyldig att ha din bil försäkrad. Enklast när du köpt en ny bil är att gå in på något av försäkringsbolagens hemsidor och teckna en ny försäkring.

Om du inte tecknar försäkring får du betala Trafikförsäkringsavgift som tas ut av Trafikförsäkringsföreningen. Trafikförsäkringsavgiften kan bli dyr eftersom den baseras på försäkringsbolagens högsta premien för varje fordonslag (t.ex. personbil) utan hänsyn till bilmärke, förare osv.


Försäkra importerad bil

Om du köper en begagnad importerad bil eller själv direktimporterar bil måste du kontrollera om din bilförsäkring har restriktioner, t.ex. du behöva genomföra ett test för att försäkringen ska gälla.