Copyright

Vi tillåter att du publicerar eller kopierar enskilda diagram och tabeller från vår sajt, men du måste tydligt ange Bilvärdet.se som källa och även länka till oss.

Om du vill publicera en större mängd uppgifter eller har frågor angående vad du får publicera eller kopiera, kontakta oss på [email protected]

Vi ägnar mycket tid och kraft åt att hålla Bilvärdet.se uppdaterad. Vi skyddas bl.a. av Katalogskyddet (49§) i Upphovsrättslagen (1960:729). Vid intrång kan vi ställa krav på ersättning vid domstol eller vid vite begära att intrånget upphör. Vi kan även anmäla hemsidan till internetlevantören, som kan stänga ner den.